Bijplaatsing tekst

Bijzetting

Wanneer er een bijzetting plaats vindt van een tweede overledene, zal het grafgedenkteken op verzoek van de gemeente, de begrafenisonderneming of familie verwijderd worden. Doorgaans wordt het monument op ons bedrijf geplaatst. Voordat de steen teruggeplaatst wordt , nemen we contact op met de direct betrokkenen om na te gaan of er wijzigingen aangebracht moeten worden. Veelal gaat het dan om het bijplaatsen of vervangen van de tekst. Maar er kan ook gekozen worden voor uitbreiding met grafbanden of vernieuwing van slechte delen Ook hebben wij de mogelijkheid om plaatjes, tekens of foto’s met behulp van lithotechniek of lasering zeer nauwkeurig op het grafgedenkteken weer te geven.